.comment-link {margin-left:.6em;}

Ayaan info etc. emm eu-news AEI page Ayaan Hirsi Ali Security Trust support walk2web wikipedia anp surfwax aol global voices topix googel toolenet news digg blogscope snap icerocket big think newsvine managedQ silobreaker newstin propeller atheist media blog

Why information about Ayaan Hirsi Ali ? Aha krijgt telkens veel media aandacht, op tv, in de printmedia, tijdschriften en was/is de meest geciteerde nieuwe politica. Het is grappig om de verspreiding van informatie over het internet per nieuwsfeit qua snelheid en hoeveelheid te vergelijken. Cher Ayaan, Je vous prie de trouve annex;

Monday, December 18, 2006

Teheran: the silent holocaust of assimilation

Hirsi Ali: Why They Deny the Holocaust in latimes On top of nearly constant anti-Semitic propaganda, much of the Muslim world hasn't even heard of it.
And in der spiegel Confronting Holocaust Denial Western and Christian charities in the third world should take it upon themselves to inform Muslims and non-Muslims alike, in the areas where they are active, about the Holocaust.

Is via de ANP Berlijn kop Hirsi Ali: Ontwikkelingshulp voor moslims over Holocaust in de Nederlandse media terecht gekomen. Verder in Volkskrant,Trouw, etc, etc;
De westelijke en christelijke ontwikkelingshulp moet moslims en niet-moslims in kennis stellen over de Holocaust, de massale moord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Ayaan Hirsi Ali zegt dit in een opiniestuk in de Duitse krant Die Welt naar aanleiding van Holocaust-conferentie die afgelopen week in Iran werd gehouden.
In Teheran waren zelfs anti zionistische orthodoxe rabijnen en de imperial wizard van de Aryan Brotherhood, de witte christelijke AngloSaksische Kinder, Kirche en Kuche fundementalisten.

Na het WRR rapport mocht Pieter van der Horst in zijn vrijheid op universiteiten is gegrensd afscheidsrede op 16 juni 2006 aan de Universiteit van Utrecht niet van de rector zeggen;
De islamisering van het Europese antisemitisme is een van de meest huiveringwekkende ontwikkelingen van de laatste decennia.
In heel de islamitische wereld wordt al jaren lang dag in dag uit in kranten, weekbladen, schoolboeken, radio- en televisie-uitzendingen, preken van imams, in lessen op school en aan de universiteiten een onvoorstelbare hoeveelheid anti-joodse propaganda van de ergste soort over honderden miljoenen hoofden uitgestrooid.
Want de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft na een literatuurstudie vastgesteld dat de islamitische wetgeving of sjaria voor 95 % met Nederlands recht overeenkomt. Bovendien heeft minister Donner gezegd dat als de meerderheid de shariah wil dit kan in democratische Nederland.

Dus kost het de gemeente Rotterdam 200.000 Euro per jaar om de kleinzoon van de oprichter van de Moslim brotherhood Tariq Ramadan, tevens adviseur van de Engelse Regering, over de moslimvraag bij de Erasmus universiteit over "Identiteit en Burgerschap" te laten praten. Imams dreigen de opgehiste moslimjeugd niet meer in bedwang te houden en volgen Franse toestanden en burgeroorlog in Rotterdamistan. In Erasmus Magazine staat toch echt duidelijk;
Ramadan heeft zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende woordvoerders van de hedendaagse islam en tot een voorbeeld voor veel jongeren die worstelen met vragen van identiteit en burgerschap. Tegelijkertijd is hij niet onomstreden en wordt door sommige gezien als een 'wolf in schaapskleren'. In Frankrijk bijvoorbeeld, wordt hem verweten dat hij geen afstand neemt van de radicale islam.
In het kader van de genocide op de Europeese Cultuur mag dit van staatswege geen enkel beletsel vormen. Nee, door demografische islam tsunami overspoeld Rotterdam moet zwaar betalen voor de moslimhuisvestings- en PvdA stemvee-kweek problematiek.

Na de overname van moslimverenigingen in Belgie door Frans sprekende wordt een Egyptische moslimbroeder die geen woord Nederlands spreekt en wel vloeiend Frans alvast in Rotterdam in dienst genomen. Dit terwijl zwarte vrouwen die onze taal spreken door de publieke staatsomroep vogelvrij verklaard worden en verbannen naar Amerika. Want kritiek op onze moslimvrienden mag niet van de diversiteit en apartheid politiek. Dan halen de bestuurders hun targets niet en kunnen hun raamabtenaren en stichtingsallochtonen geen carriere meer maken bij de grotere status quo partijen en is de kiezer schuld aan de parlementaire polarisatie bij 75 voor, 73 tegen stemmen door opkomst van contrapartijen SP uit PvdA, Christenunie uit CDA en Groep Wilders uit VVD.

Prof Ramadan heeft in wel 15 boeken en honderden bandjes waarvan er tien duizenden
per jaar verkocht worden in het Arbabisch en Frans ruimschoots bewezen dat hij een
volksophitser en liefst chef de guerre of warlord is. Net als zijn door de zionisten
zo zwart gemaakte beroemde grootvader. Zijn gedachtegoed is herhaling en rechtvaardiging van de moslim brotherhood ideologie.

For her 2004 book Brother Tariq, Caroline Fourest, a French expert on Islamic fundamentalism, studied Ramadan's 15 books, 1,500 pages of interviews, and--most important--his 100 or so tapes, which sell tens of thousands of copies each year. Her conclusion: "Ramadan is a war leader." When an interviewer from the weekly L'Express asked Fourest how she could be so sure that Ramadan was indeed the "political heir of his grandfather," Hassan al-Banna, here's how she replied:

"Because I've studied his statements and his writing. I was struck by the extent to which the discourse of Tariq Ramadan is often just a repetition of the discourse that Banna had at the beginning of the 20th century in Egypt. He never criticizes his grandfather. On the contrary, he presents him as a model to be followed, a person beyond reproach, nonviolent and unjustly criticized because of the 'Zionist lobby'! This sends chills down one's spine when one knows the extent to which Banna was a fanatic, that he gave birth to a movement out of which the worst Jihadis (like Ayman al-Zawahiri, the number 2 man of al Qaeda) have emerged, and that he wanted to establish a theocracy in every country having a single Muslim. Tariq Ramadan claims that he is not a Muslim Brother. Like all the Muslim Brothers . . . since it's a fraternity which is three-quarters secret. . . . A Muslim Brother is above all someone who adopts the methods and the thought of Banna. Ramadan is the man who has done the most to disseminate this method and this thought.

In response to her book, Ramadan calls Fourest an agent of Israel but doesn't refute her findings. Predictably, as soon as her book was published, an Islamist website threatened Fourest and posted her address and the pass code to get into her building....


Bovendien is de islam goed voor het havenbedrijf want Halal loodsen voor het achterland van 30 miljoen moslims in Europa zijn in aanbouw op de Maasvlakte. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) ondertekende in Jakarta een intentieverklaring voor de bouw van een halal distributie centrum van 3,5 hectare op de Maasvlakte en bouw van een terminal die in 2007 open moet.
Logistiek dienstverlener VAT Logistics gaat bouwen en en exploiteren. Weststrate - HBR voorziet voldoende markt voor de halalwaren in Europa: ,,In Nederland hebben we al een miljoen moslims, in Duitsland 4,5 miljoen en in heel Europa 30 miljoen. Die vormen een interessante afzetmarkt.’’
Zoals vrijdag voor katholieken opeens visdag werd omdat het zo slecht ging met de visserij in Italie moeten moslims halal voedsel eten. Wel duurder, maar de winst is vanwege de import uit China via Indonesie en Maleisie veel hoger. Dus komen halal winkeltjes in de 500 moskeeen in Nederland. Dat zullen de winkeliers leuk vinden. Maar het midden- en klein bedrijf moet ook van den Haag kapot en vervangen door postbusmultinationals in Kalifaat lage landen in Eurabia.

The silent holocaust of assimilation door o.a. gemengd huwen van joden speekt ook uit de cijfers in het stukje van Ayaan Hirsi Ali in de volkskrant n.a.v. de holocaust conferentie in Teheran maandag 18 december 2006;
Het totaal aantal Joden in wereld vandaag wordt geschat op zo´n vijftien miljoen, zeker niet meer dan twintig miljoen.
Voor de opkomst van Hitler Duitsland woonden al 15 miljoen joden in Europa.
In het jaar nul, de tijd van de profeet Jezus en bezetting door de Romeinen woonde circa 3 miljoen joden in Palestina en zelfs 3 miljoen in Alexandrie.
Nu na 2006 jaar wonen 6 miljoen joden in het land Israel en 6 miljoen in Jew York.
Dat is een verdubbeling in twee duizend jaar.

Vanwege de SHOA door vermenging in diaspora en de islamisering van Europees antisemisme zijn de joden in de Arabische wereld al verdwenen.

Sunday, December 10, 2006

Boek de Orkaan Ayaan

Boek Ayaan voor succesvol island
hopping van PvdA, Islam, VVD,
Den Haag naar Washington en
ervaar de VOC mentaliteit dat
het schip der Staat met boegbeeld
Iron lady Rita op ramkoers recht
door zee geblazen deed standden
op gelukzoeker Hirsi Ali.

Met Verdonk als koningin van de Netherworld en
wizard Harry Potter in de val van Bakellende II in
't land van ooit grootste roofstaat aan de Noordzee

Land van Ooit totdat de Jap Indonesie binnenviel,
dankzij de stoomboot naar Mecca, grootste Moslimland ter wereld!

krantenkoppen:

Ayaan doet pijn in Forum de Volkskrant 5 dec. op Sinterklaas dag
Hans Wansink over zijn onderzoek met Sara Berkeljon voor het boek
"De orkaan Ayaan" "want Moslima's zien mishandeling niet
als een kenmerk van de islam. Dat had Hirsi Ali moeten weten.
"
Daar hebben ze Allah echt niet voor nodig!
In de politieke arena oogstte ze net zoveel afgunst
als bewondering, net zoveel haat als instemming.
Wat heeft Ayaan Hirsi Ali bereikt met haar lobby?
en netwerk als islam debat hoofdrol speelster.
Hoe deed zij dat? Read all about it!!
Haar scherpe kritiek heeft de weerbaarheid onder
moslimvrouwen versterkt, vindt Yolanda van Tilborgh,
in "Wij zijn Nederland: Moslima's over Ayaan Hirsi Ali."
Zie NRC 30/11
Uitspraken Hirsi Ali maakten moslimvrouwen weerbaar.
Vk 11-12-06 Nu Ayaan weg is, mis ik haar pas.
.. ik kom ook uit Somalië, zei de 28-jarige Ayaan Abukar,
sinds elf jaar woonachtig in Nederland. "Ik was het lang niet
altijd eens met Ayaan, maar sinds zij weg is, mis ik haar erg.
Ik hoor geen woord meer over integratie."
"Zij is al maanden weg." Nikita Shahbazi in Trouw
""Vooral blanke mannen en vrouwen zijn dol op haar
Maar wij hebben nog steeds met Ayaans erfenis te maken."
In een boek over haar gedachtengoed ’ De orkaan Ayaan’
"prijzen blanke mannen en vrouwen Hirsi Ali de hemel in."

"Maar verdient zij werkelijk zo veel lof voor wat zij
gedaan heeft? Aan Nederlanders van islamitische
afkomst is nu de taak om voor eens
en altijd met
de puinhopen van de orkaan Ayaan af te rekenen."
Nikita is zeker alvast lid van het fatwacomitee of shar'ia
bloedraad met haar afrekenwens. Staffen, straffen en
nog eens straffen zoals 1/4 van de koran vol is
met straffen en verschrikkingen voor ongelovigen
en afvalligen. De boodschapper van slecht nieuws
wordt steevast van kop ontdaan of zo in diskrediet
gebracht dat de boodschap gereduceerd tot prive-
ervaring onbetrouwbaar gedachtegoed is verworden.

Hebben alleen "Nederlanders van islamitische afkomst"
iets in te brengen? Zijn moslims soms een ras waar
autochtone inheemse eigenheimers niet bijhoren?

Volkskrant in De rode hoed presenteren de mediadebat
‘de Volkskrant op zondag’ formule dus video op www.
volkskrant.tv, een discussiebijdrage vooraf in de krant
zaterdag plus maandag verslag bijeenkomst zondag 10/12
n.a.v. "verslag van een politieke carriere" over de vraag;
Maar wat heeft haar strijd voor de verlichting van de islam
nu eigenlijk opgeleverd? Die vraag hebben Sara Berkeljon
en Hans Wansink voorgelegd aan mede- en tegenstanders
voor het boek om de balans op te maken. Heeft Mw Ayaan
Hirsi Ali moslimvrouwen vooruit geholpen of werkte haar
confrontatie politiek averechts en heeft Ayaan meer goed
dan kwaad gedaan?
Dit geheel in de Christelijke traditie van de Profeet uit het ANNO DOMINI jaar
nul die zei "wie zonder zonde is gooie de eerste steen" en "oordeel niet opdat
men niet over u oordeele". Geen profeet is in eigen land geliefd...

Dit om platform te bieden aan de globalisatie van de politieke Islam
vanwege de demografische moslim geboortegolf tsunami die havens
weg slaan in Nederland land van Ooit toevluchtsoort van Joden uit
Spanje, Portugal en Franse Hugenotenvoor Rooms Katholieke koningen.

Bij SP weblog Anja Meulenbelt lezen wij "Hoe komt het
dat iemand eerst de boel op stelten zet en daarna niet
wordt gemist’, vraagt Jos de Beus, hoogleraar politieke
theorie zich af in de Volkskrant van dit weekeinde.

De Beus vond een jaar geleden, bij de opening van het
Academisch jaar waarvoor Ayaan Hirsi Ali werd uitgenodigd
(UvA: zie hier) nog dat ze belangrijke zaken aan de orde had
gesteld. Voor het antwoord waarom ze niet wordt gemist
moet je niet bij De Beus zijn."

Deze sacherijn doet braaf me aan de stigmatiserende
etiketering door in de volkskant van 10-11 met de kop
Het lot van een zwevende criticaster op doorreis

Hirsi Ali als fladderde nomade op te voeren en haar
met "Succes van Wilders is te zien als een nevengevolg
van Ayaans dadendrang" de schuld van 9? zetels
extreem rechts in de volksvertegenwoordiging te verwijten.

Volkskrant 20 mei vertrek AHA naar de VS is een
verlies voor het politieke debat
meent Abram de Swaan.
De ideologische arena dus en Moslima's verafschuwen
Hirsi Ali ook al zijn ze het met haar eens.


Van Ayaans "Mijn Vrijheid" over Afrika, Somalia, Saud´s Arabie,
Ethiopia, Kenia plus haar vrije leven in Nederland zijn 50.000
exemplaren @ 19,90 EURO verkocht volgens www.ayaanmijnvrijheid.nl

Twintig halve ton is wel een miljoen en in oud geld zeker 2.203.710,=
Florijen of Gulden dus daar kocht je ooit een straat rijtjeshuizen mee.

Sara Berkeljon en Hans Wansink hebben de vraag
"Wat heeft Ayaan Hirsi Ali bereikt met haar lobby?"
voorgelegd aan mede- en tegenstanders, onder wie
Jozias van Aartsen, Naima Azough, Frits Bolkestein,
Aleid van den Brink, Job Cohen, Cisca Dresselhuys,
Afshin Ellian, Femke Halsema, Theodor Holman,
Paul Kalma, Mariet Molenaar, Nazmiye Oral, Naema
Tahir, Ebru Umar en Gijs van de Westelaken.

De auteurs voerden lange gesprekken met Hirsi Ali en
hadden inzage in haar persoonlijke archief. Deze positie
in het oog van de storm stelde hen in staat een unieke
reconstructie te maken van de paspoortcrisis en het
daaropvolgende einde van het tweede kabinet-Balkenende.

In dit boek zegt Naïma Azough, woordvoerder integratie
van GroenLinks: “ ‘Zonder de aanslagen van 11 september
zou het fenomeen Hirsi Ali er niet geweest zijn. Zij paste
perfect in een wereld die sindsdien vervuld is van angst,
oorlog en twijfel. In haar neoconservatisme en haar
confronterende aanpak opereerde Hirsi Ali op microniveau
in Nederland net als de Amerikaanse president Bush en zijn
vice-president Cheney op macroniveau in de Arabische wereld”.
Zo is volgens Azough met het vertrek van Hirsi Ali naar het
American Enterprise Institute in Washington ‘de circel rond’.
En wat als het AEI strakst voor Hillary Clinton werkt?

H Wasink schrijft in Moslima's haten én gebruiken
Ayaan over; een studie van de cultuursocioloog Yolanda
van Tilborgh naar de impact van Hirsi Ali op degenen
voor wie ze zegt op te komen, op basis van interviews
met zevenentwintig moslima’s.

Dit boek, Wij zijn Nederland. Moslima’s over Ayaan Hirsi Ali", kwam vorige week
uit, maar Van Tilborgh gaf ons al eerder inzage in haar onderzoeksresultaten.

Zo is, door samenwerking van de vier auteurs,
een interessant drieluik over Hirsi Ali ontstaan:
haar eigen verhaal, onze politieke geschiedschrijving
én een sociologische studie naar het ‘Ayaan-effect’
op moslima’s. Het merendeel van de gesprekspartners van
Van Tilborgh, moslima's van uiteenlopende herkomst en
opleidingsniveau, is kritisch tot zeer negatief over Hirsi Ali.

De vrouwen noemen de gevolgen van het optreden van Hirsi
Ali ‘verwoestend’ voor de samenleving, schrijft Van Tilborgh.
Het meest verwijten zij Hirsi Ali dat zij de islam ‘zwart maakt’
met haar ‘gekke, idiote’ uitspraken over vrouwenonderdrukking
in de islamitische cultuur. De moslima’s zien mishandeling op
geen enkele manier als kenmerk van de islam als zodanig.

Moslimmannen die hun vrouw mishandelen, zijn geen
goede moslims, zo redeneren zij.

De tweede belangrijke beschuldiging betreft het door Hirsi Ali
‘op één hoop gooien’ van alle moslims. Doordat Hirsi Ali als
Somalische al haar ex-geloofsgenoten over één kam scheert,
legitimeert zij de Nederlanders die hetzelfde doen.

Opmerkelijk genoeg is er onder de geïnterviewde moslima’s
ook enige waardering voor de inzet van Hirsi Ali tegen
vrouwenonderdrukking. Maar die inzet wordt door haar
uitspraken over de islam, en door het blasfemische
karakter van Hirsi Ali's film Submission, overschaduwd.
Totzover deze Volkskrantjournalist die later voor de politieke taalpolitie
raad voor de journalistiek mocht verschijnen vanwege ongefundeerde
citaten van mederwerkers aan de publieke staats omroep programmaker
van o.a. in dienst van de VARA de actuatiteiten rubriek Zembla die enkele
journalisten van gelieerde TV productiemaatschappijen op kosten van de
belastingbetaler de roots van Hirsi Ali in Kenia na te gaan door de middelbare
meisjesschool in Nairobie te bezoeken met een complete camaraploeg en
haar Indische leraressen het klasseboek laten tonen met daarin de naam van
haar zus en zijzelf geschreven met Magan i.p.v. de moeders naam Ali.

Hetgeen deze linkse bruikbare idioten opklopte tot een nationale rel.
Want ambtenaren wilde VVD minister Verdonck die door n.b. een Cohen
als PvdA staatssecretaris geschreven vreemdelingenbeleid uitvoerde kwijt.
Alsof het zo verwonderlijk is dat iemand na opgeleiding tot secretaresse
bij de UN met COMPUTERS werkt haar geboortejaar 69 als 67 opgeeft!
Geboortejaar is het eerste waarop gezocht wordt!
Met naam/nummer verschil maakt een vluchteling
tenminste nog een kans niet gevonden te worden.

Maar dat mag niet van deze regels zijn regels wetletterknechten
en volksmenners, politiek correcte taalvervuilers, publieke omroep
partijbaantjes verdelers en staatsruifpikexperts.

Had ze maar moeten komen zoals het kijkerspubliek
de Afrikaanse vrouw het liefst zien, met Biafra buikje
en tot rijst cup of soep verknipt BH-tje!

De islamische dictator Saddam Hoessein heeft de hele
Koran, de heilige schrift der musalmannen in zijn eigen
bloed laten kaligraferen en dat is geen godslastering.
Want daar hoor je niemand over.

Wanneer Hirsi Ali, die haar jongere zuster nooit meer
heeft kunnen aanraken, versen uit de Qoran op vrouwen
lichamen laat schilderen is dat opeens wel blasfemistisch.

Labels: ,