.comment-link {margin-left:.6em;}

Ayaan info etc. emm eu-news AEI page Ayaan Hirsi Ali Security Trust support walk2web wikipedia anp surfwax aol global voices topix googel toolenet news digg blogscope snap icerocket big think newsvine managedQ silobreaker newstin propeller atheist media blog

Why information about Ayaan Hirsi Ali ? Aha krijgt telkens veel media aandacht, op tv, in de printmedia, tijdschriften en was/is de meest geciteerde nieuwe politica. Het is grappig om de verspreiding van informatie over het internet per nieuwsfeit qua snelheid en hoeveelheid te vergelijken. Cher Ayaan, Je vous prie de trouve annex;

Sunday, October 08, 2006

Ayaan mijn Vrijheid: autobiografie of Ghostwriters...

Special Feature: photo of Hirsi Alis Ghostwriters or spookschrijver as seen in Berlin 2006.

Ayaan Hirsi Ali boek ayaan mijn vrijheid eerste oplage in drie dagen uitverkocht.
Bij www.ayaanmijnvrijheid.nl Uitgever Augustus enkele fragementen. Kleine bloemlezing uit eigen werk AYAAN HIRSI ALI LEEST Rubinstein's luisterboek, parool radio

Van pippi tot sheherazade kopt NRC Boeken, 6 oktober over de spookschrijver van Hirsi Ali's Mijn Vrijheid de autobiographie hirsi ali in boekrecencies. (2006) Mineke Bosch Review essay Ayaan Hirsi Ali, Mijn vrijheid. Autobiografie. (Amsterdam: Augustus) In verkorte vorm, onder de titel 'Van Pippi-meisje tot Sheherazade' verschenen in NRC.nxt. Wel erg orgineel deze titel van de koppenmaker vlak na de boekenbeurs in Zweden... Pippi på arabiska och Sheherazade på svenska - ömsesidig dialog förebygger konflikter anförande vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

Hirsi Ali zou een groep van ghostwriters om zich heen hebben verzameld. Hierboven foto van Ayaan Hirsi Ali´s ghostwriter bijeenkomst. HP de Tijd wil het gebruikt van ghostwriters door AHA bewijzen en geeft in een achtdelige serie over "de jaren dat Hirsi Ali in Nederland woonde" UvA multikulti-mafia feminste Alies Pegtel platform haar gal te spuwen.

Geheel naar de norm van Opzij´s oppertrol C.D. die na jaren van stukjes plaatsen in haar vrouwvriendelijk damesblad voor gesetteld "feministisch" Nederland Hirsi Ali opeens een "rolling stone" noemt. Zo eentje die gathers no moss, geen mos vergaard, oftwel een zwerfkei die geen wortel schiet. Dit tijdens het afscheidsfeestje in Nieuwspoort. Want dat had ze altijd al geweten. Dat soort vrouwen zijn toch geen blijvertjes...

Ex. Burke medicijnman en Wilders fanboy Spruyt noemt Hirsi zelfs global nomad en stelt zich in zijn boekbespreking over "Ayaan the Tornado" en "My Freedom: The Autobiography" de vraag
"how did this daughter of Somalia bridge the thousand years of distance between the Iron Age into which she was born and the thoroughly modern existence that landed her at Time magazine’s annual dinner".
Alsof nieuwkomers eerst ter assimilatie een aantal generaties in quarantaire moeten, b.v. 40 a
een kwart eeuw.

Uit editorial weeknummer 1 bij HPdetijd met als kop "De souffeurs van Ayaan".
De afgelopen jaren was de aanbidding van Ayaan Hirsi Ali – een moedige vrouw, dat staat buiten kijf – het grootst in intellectueel Nederland. Daar werd ze niet zelden als een heilige afgeschilderd, die zich hoog boven de gewone mensen bewoog. Een recent verschenen boek als De orkaan Ayaan is hier een goed voorbeeld van. Neemt u maar de proef op de som en verander op sommige pagina’s de naam ‘Ayaan’ in die van ‘Jezus Christus’, en u zult zien dat u een nieuwe versie van de Heilige Schrift in handen hebt.
Zo is het in sommige kringen gewoon geworden om Hirsi Ali te vereren. Edoch, HP/De Tijd is niet van plan om daaraan mee te doen. Wij willen weten wat zich in werkelijkheid heeft afgespeeld, voor en achter de schermen.
De redactie is duidelijk behept met een madonna/hoer complex en wil achter de ramen kijken.

Met nimmer aflatende aantijgingen Ayaan in kwaad daglicht te stellen betichtte het NRC eerder met Wal-Mart doneerde aan denk tank Hirsi Ali, Ayaan van goudzoekerij door zich met het instituut for public policy research te Washington, District Columbia VS in te laten.

Alsof zij iets met de fondsenwerving te maken heeft. Het NRC noemt AEI zelfs "Hirsi Ali’s American Enterprise Institute" terwijl zij door de mediaaandacht voor haar persoon als "whore" wordt beschreven in Due to Ali's media whoring the story is being played up in the NL press and giving bad PR to Wal mart and the AEI when it normally would have generated minimal or no interest in Holland. The Dutch media who are clamoring for Ali to bestow sound byte on them what they refer to as ' Ali's think tank' aka The American Enterprise Institute.

Wat zegt Ayaan Hirsi Ali, geïnterviewd door Koen Vidal in De Morgen 30 september 2006 er zelf van?
Wat ik weet, is dat het American Enterprise Institute het vrije en zelfstandige denken stimuleert. Alleen al daarom zou ik in elk land een filiaal van het AEI willen bouwen. Ze zijn echt onafhankelijk. Iemand die geld wil geven, is welkom, maar mag zich niet met de bestemming van het geld bemoeien. Het is dus best mogelijk dat ik geld krijg van iemand die tegen vrouwenrechten is. Prachtig toch.

Kijk, ik krijg vaak het verwijt dat ik voor een zogenaamde neoconservatieve denktank ga werken. Telkens krijg ik dan die gemakkelijke kritiek op de VS over me heen. Dan denk ik: laten we alsjeblieft naar ons zelf kijken. En dat zeg ik niet enkel tegen de moslims, maar ook tegen de Europeanen.
Klopt dit? Best wel want "zich niet met de bestemming van het geld bemoeien" is iets
anders dan het bestedingsdoel voorafgaand aan de donatie vastleggen. In de donatielijst is echter vaak het doel niet aangegeven. Deze donations list is niet meer zo snel te vinden.

Wat zegt het instituut zelf? Het werkkapitaal is 20 miljoen bij een koers van 1,33 dollar per euro of 4 dollar kost 3 euro maakt 15 milj. Euro en 85 m toegezegd.

AEI is an independent, nonpartisan organization financed by contributions from foundations, individuals, and corporations. Its budget of more than $20 million is supported by annual donations and by endowment and campaign commitments--currently over $85 million and growing--devoted to research chairs, special programs, and long-term financial strength.

The American Enterprise Institute is a "public charity" under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, which means that donations to AEI receive maximum tax benefits. Donations may be in the form of cash, securities, bequests, or retirement assets

De omzet/inkomsten in 2004 was 25 en de kosten 20 dus de markup is een 1/3 bij een brutowinstmarge over de 25 procent; With revenues of $24.6 million and expenses of $19.9 million, the Institute enjoyed another year of strong financial performance.
De inkomsten zijn 26 0/0 is uit conferenties, verkopen etc, 37 0/0 van aparte donaties, 21 0/0 corperaties en 16 0/0 stichtingen.

Wordt het boekenbal soms in de rosse beurt gehouden,
ontbreekt hier een steunkleur, is het zetduiveltje bezig of
is de schrijfster door de red light decoratie / traiteur garnering
van langstrumpf etalage materiaal op het verkeerde been gezet?

Hirsi Ali met aureool? de Heilige Ayaan of Hirsi Ali in zweefgondel ufo of ifo?
En dat in Nederland! in de kwaliteitskrant nrc boek recensies pippa ayaan

Sommige in medialand zoals website de jonge journalist vinden dat zij zelfs haar ziel verkocht heeft aan AEI terwijl zij zelf zegt atheist te zijn. Bron: dejongejournalist.nl

"De media verzaken hun rol en de woorden van een Hirsi Ali,die haar ziel heeft verkocht aan een neo-conservatieve Amerikaanse denktank, willen kennelijk niets anders dan een botsing tussen beschavingen, maar beschavingen botsen niet. Het baart mij eerder zorgen, dat we met ogen open richting de afgrond glijden. Programmamakers maken en jagen op inhoudsloze kijkcijfer kanonnen, kranten willen een zo groot mogelijk bereik en meer oplages en stoppen de kranten vol met advertenties. Maar de informerende, onderzoekende, opvoedende en bewakende rol van de media zijn ondergeschikt gemaakt aan commerciële belangen van grote concerns als PCM en Wegener.

Zij laten vooral het sociaal gewenste geluid horen. Vooral tegen de islam en tegen een multi culturele samenleving. Zij praten de onwetende massa naar de mond. In plaats van dat zij de moed tonen om andere slag mensen een podium aan te bieden die het minder sociaal gewenst geluid laten horen."


Dit mulicultureele denkraam is ook verkrijgbaar in de Engelse taal;

The mulikulture fans in the media promote certain behavior depending on tone of skin
as treason or colored women geneticly unfit to utter "white" anglosaxon opinions
Even work with them is precieved as abused of Afican female bodies.

"paparazzi style uproar over insignificant issues eclipsed a more controversial appointment in Fredrik Reinfeldt’s cabinet. Nyamko Sabuni, known as an islamophobe with strong anti-immigrant opinions, has been appointed as the Integration Minister. It seems that Sweden has found its own Hirsi Ali in the black Burundi-born Sabuni. Using (or rather abusing) a black citizen with ultra right-wing opinions as a front to say what a white politician would be called racist for, is seemingly becoming a trend in Europe."


Men stelt feitelijk dat deze ideeen niet door allochtonen mogen worden uitgesproken en dat deze
vervolgens gebruikt worden om islamfobie aan te wakkeren.


Artikel in het NRC: Hirsi Ali: parlement zwak en gewetenloos - Problemen met integratie onopgelost; De Tweede Kamer is zwak, gewetenloos en zonder geheugen.

Hirsi Ali vindt dat de toegenomen omvang van vrouwenhandel in Nederland wordt genegeerd. Door de combinatie van het restrictieve vreemdelingenbeleid en de opheffing van het bordeel verbod zijn wij weer slaven handelaars van de ergste soort geworden, zegt Hirsi Ali.

Het probleem wordt nu doodgezwegen.
Ich habe es nicht gewusst, is nu van toepassing op de vrouwenhandel in Nederland.

Tot zover Ayaan in de kwaliteitskrant NRC.

Tussen 1637 en 1863 brachten Nederlandse slavenhalers zo'n 550.000 slaven van Afrika naar Amerika. Een Groot-Koning uit Irak in de oudheid nam 1.000.000 inwoners van Jerusalem in een keer naar Babylon en de Hollanders doen 230 jaar over een half miljoen. Dat heb je nou eenmaal met dat soort bekrompen landjes waar de VOC mentaliteit door CDA-er Balkenende als voorbeeld gegeven wordt van hoe het "toch???" moet zijn.

Als je nu de 400.000 vermoorde Afrikanen uit Soedan naar Amerika had willen brengen komen ze het land niet in. Nee, onder het Alziend oog van de UN dollars moeten door de Arabische Genocide met Janjaweed milties miljoenen Soedaneese Afrikanen in Darfur gedood. Dat mag want het zijn soms christenen en bovendien zwart en de olie relatie met de moslimregering in Karthoum is veel belangrijker.

Maar als twee eeuwen terug in totaal 500.000 West-Afrikanen andere overlevingskansen krijgen door hen naar de Amerika´s te brengen blijven het altijd slavenhandelaars op slavenrooftocht terwijl dit genetisch materiaal door de Islam vanwege de huidskleur allang uitgemoord zou zijn of zodanig ge-isoleerd en geassimileerd dat van enige Afrikaanse cultuur geen sprake meer is.

En de Verenigde Oost-Indische Companie, VIJF SCHEPEN PER JAAR EN DAN IS HET VEEL!
Het was een greintje van de handel, gerommel in de marge, alleen opgericht omdat de Friese Nassau's en de Zweeuwen elkaar op de wereldzeeen met oorlogsbodems vol kanonnen bevochten en de bevolking begon te moren over al die zinloze doden.


Wel is een debat over modere vrouwenhandel eind oktober in Amsterdam;

De mythes rondom vrouwenhandel
Op 31 okt is er een internationaal debat over vrouwenhandel en migratie in de Balie.

Het onderwerp vrouwenhandel leidt vaak tot reacties van morele verontwaardiging en sensationele berichten in de media: ‘een half miljoen slavinnen in West Europa’ en: ‘nieuwe lading van handelaren: naïeve Slavische vrouwen’. ‘WK-voetbal lucratief voor vrouwenhandel. ‘Nederlanders zijn slavenhandelaars van het ergste soort geworden’, stelde Hirsi Ali onlangs dramatisch over de Nederlandse aanpak van vrouwenhandel. Politici, journalisten, beleidsmakers, kerken, activisten raken niet uitgepraat over de ernst van de zaak. Dit mag niet, lijkt men eensgezind te vinden. Maar wat zijn de achterliggende motieven van de mondiale strijd tegen mensenhandel? “…het probleem ligt daar, in de ‘derde wereld’, de postkoloniale wereld, en dus worden strategieën voorgesteld die het beeld versterken van een beknot, ernstig mishandeld, cultureel ingeperkt en onderdrukte vrouw die gered en gerehabiliteerd moet worden door het opvoedende westen….”, schrijft rechtsgeleerde Ratna Kapur.

Een mondiale paniek over moderne slavernij lijkt te zijn ontstaan. In de beeldvorming doemen slachtoffers op die worden uitgebuit door criminelen die met gemak ‘onze’ grenzen overschrijden. Die paniek zou voort kunnen komen uit de onzekerheid die is ontstaan over het wegvallen van bestaande systemen; de uitbreiding van de EU, het uiteenvallen van natiestaten, en de verwachte toestroom buitenlanders die dit teweeg zou brengen. EU-lidstaten veroordelen met grote woorden mensenhandel, maar zetten vervolgens wetten en maatregelen in om de grenzen dicht te houden voor migranten. Dit zou de vrouwen beschermen en de criminelen straffen. Wordt de morele afschuw over mensenhandel ingezet als middel van migratiebeheersing? Ook de in de laatste decennia uitgedijde hulpverleningsorganisaties, de zogenoemde anti-trafficking industry heeft niet een ander denkkader kunnen formuleren en volgt de retoriek van nationale staten en internationale organisaties.

De sprekers zijn:
Barbara Limanowska, medewerker van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Sarajevo en professor Ratna Kapur, directeur van het centrum voor feministisch juridisch onderzoek in New Dehli hebben de onderliggende motieven van verschillende actoren geanalyseerd. De oplossing is vrij simpel, stellen beide auteurs: geef migranten recht op bewegingsvrijheid en werk.

Bryan Olthof, medewerker global issues section van de Amerikaanse ambassade zal ingaan op de Amerikaanse aanpak van mensenhandel. Hij zal een reactie leveren op de kritiek van Limanowska en Kapur en aangeven wat het Amerikaanse standpunt is ten opzichte van de bredere context van migratie en mondialisering.

Kapur heeft gepubliceerd in een themanummer over vrouwenhandel en globalisering van het mensenrechtentijdschrift Terecht, zie http://www.ligarechtenvandemens.nl/terecht76.html

Contactpersoon voor de pers: Ruth Hopkins, 0624669869 en ruth.hopkins@wanadoo.nl


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home